برچسب: سوخت

کسانی که کارت سوخت ندارند با آغاز سهمیه‌بندی بنزین چه کنند؟