برچسب: سایپا

حرکت سریع ایران خودرو و سایپا به سمت ورشکستگی
سایپا: موتور سمند روی تندر ۹۰ و ساندرو نصب نخواهد شد