برچسب: خرید ماشین

مردم فعلا خودرو نخرند تا شرایط بازار عادی شود