برچسب: آیا باتری مناسب یعنی باتری با آمپر بالا؟!

آیا باتری مناسب یعنی باتری با آمپر بالا؟!